Vi vill starta en 9 hålsbana så att unga som äldre skall kunna utöva golf som idrott och på så sätt bidra till ett bättre aktivt liv fysiskt som psykiskt och därmed välmående i stort ur en social och kulturell aspekt.

Vi vill vara en golfbana som är öppen för förändringar, är framåtlutande med en vilja att förändra och förbättra.