Sollerö Golfklubb grundades 1991. Golfklubben var vid denna tidpunkt en 18 hålsbana. Golfklubben ägde marken till 2 hål. Resterande hål arrenderas av olika markägare. Golfklubben har brottats med ekonomiska problem under flertalet år för att till slut gå i konkurs våren 2020. Konkursboet är klart och full utdelning sker till samtliga fordringsägare. I november 2020, året då Corona tog över världen, grundades den nya klubben Solön GK.