Hål 1.

Kratta bunkrar = klart

Röja höger sida dikeskant

Klippa gräs mellan tee och fairway med röjsåg

Hål 2

Kratta bunkrar = Klart

Plocka nedfallna större grenar och kvistar, lägg på ett ställe

Röja diket vänster sida

Hål 3

Klippa gräset mellan tee och väg samt i diket

Hål 4

Kratta bunkrar

Plocka grenar ur diken samt röja diken på båda sidor av fairway

Hål 5

Kratta bunkrar = Klart

Röja diken på höger och vänster sida

Hål 6

Kratta bunker = Klart

Röja diket bakom och runt green

Hål 7

Kratta bunkrar = Klart

Röja höger och vänster dike

Klippa gräs mellan tee väg och dike

Hål 8

Kratta bunkrar

Röja runt dammarna

Klippa gräs mellan tee och väg samt i diket.

Hål 9

Kratta bunkrar

Röja båda dikena längs hålet

Klippa gräs mellan tee och väg samt i diket