Vi är många som saknar golfbanan på Sollerön och några engagerade tidigare medlemmar har gått samman och bildat en arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna att starta upp golfbanan på nytt i form av en 9-hålsbana.